Hướng dẫn Tạo tài khoản và Hướng dẫn đăng nhập Tạo phiếu mới

Lần cập nhật cuối 6 tháng trước

Video hướng dẫn Tạo tài khoản mới và Tạo yêu cầu mới sau khi có Tài khoản.

Đính kèm:
Chủ đề trợ giúp
  • Phản ánh các vấn đề chung

Xin vui lòng đợi!

Hãy kiên nhẫn đợi... Nếu việc này kéo dài hơn 20 giây, anh/chị có thể tắt trình duyệt!