Câu hỏi thường gặp

*** Hướng dẫn đăng ký gửi xe tại Tầng Hầm A2 ***

Lần cập nhật cuối 6 tháng trước

Tầng Hầm A2 với sức chứa 30 xe ô tô và 500 xe máy/xe đạp điện và khoảng 100 xe đạp thường.

Đính kèm:
Chủ đề trợ giúp
  • Đăng ký gửi X.MÁY/X.ĐẠP ĐIỆN

Xin vui lòng đợi!

Hãy kiên nhẫn đợi... Nếu việc này kéo dài hơn 20 giây, anh/chị có thể tắt trình duyệt!